O společnosti

Naši pracovníci mají dlouholeté zkušenosti v oblasti realizací zejména pozemních staveb. Společnost BAUIQ a.s. je držitelem řady certifikátů vydaných na základě absolvování produktových a odborných školení a seminářů. Naším cílem je neustálé zdokonalování a vzdělávání v oblasti stavebních materiálů a technologií. Odpovědné osoby jsou držiteli autorizace vydané Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Společnost BAUIQ a.s. nabízí služby v oblasti kontroly kvality, zkoušek materiálů a konstrukcí, inženýringu, školení v oblasti BOZP, zpracování projektové dokumentace, technické dozory a odborné vedení staveb. Pro tyto činnosti společnost disponuje i potřebným technickým vybavením.

Odpovědné osoby za prováděné práce jsou držiteli potřebných osvědčení o způsobilosti a odbornosti pro
realizované odborné činnosti
Technická způsobilost je doložena certifikáty dodavatelů a výrobců stavebních materiálů a systémů.
Společnost BAUIQ vlastní řadu technických přístrojů pro testování fyzikálních vlastností ve stavebnictví
(vlhkoměry, thermokamery, tahoměry, digitální váhy, měřáky na měření rychlosti větru atd.).

 Nabízíme a provádíme pravidelná školení BOZP a odborná školení dodavatelských firem.

POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ

Jméno *
Příjmení *
Název společnosti
IČO (pokud jste firma)
E-mail *
Telefon *
Zadejte vaši poptávku *